Ať už velcí nebo malí, všichni pilně pomáhali!

sobotu 7. 10. 2017 proběhla v MŠ Telnice podzimní brigáda. Práce probíhaly především na školní zahradě a ve sklepě. Díky hojné účasti rodičů se udělalo opravdu hodně práce. Někteří nám posekali celou zahradu i s hůře dostupnými svahy, jiní připravovali půdu na nové chodníky. Stihlo se shrabat spadené listí, vyčistit zahrada i předzahrádka a hlavně vyklidit sklep. Pro pracanty bylo jako každý rok připraveno malé pohoštění. Spolupráce byla opravdu výborná. Vše šlo jako na drátkách.

Provoz ZŠ a MŠ Telnice - pondělí 16. října 2017

Vážení rodiče, dne 16. 10. 2017 bude v Telnici přerušena dodávka elektrického proudu. Společnost E-ON zajistí pro mateřskou školu náhradní zdroj elektrického proudu. Mateřská škola bude v provozu bez omezení. Oběd pro žáky ZŠ, stejně tak i provoz ranní a odpolední družiny, bude zajištěn v obvyklém rozsahu. Děkujeme společnosti E-ON za spolupráci na řešení vzniklé situace.

 

Pro žáky ZŠ je připraven místo dopoledního vyučování následující náhradní program: 

Podzimní barvičky

V pátek 29. září 2017 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili výukového programu Podzimní barvičky. Vzdělávací celek, pořádaný Střediskem ekologické výchovy Hlídka, se skutečnil na kopci pod hradem Špilberk. Program složený z praktických a tvořivých činností, her a pokusů probíhal jak v budově Střediska, tak v přilehlé zahradě a parku. Děti se setkaly s malířem Podzimem, se kterým se vydaly na dobrodružnou cestu do údolí víl Barevniček a pomohly mu najít barvy na jeho paletu.

Výtvarný kroužek pro veřejnost - 2.11.2017 v Šatlavě

Telnická výtvarnice Dominika Fialová zve srdečně děti i dospělé na nový V Ý T V A R N Ý   K R O U Ž E K , který se bude konat 1x týdně v termínu, který bude dohodnut na první informační schůzce ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 17:15 hod., která se uskuteční v Šatlavě. Přihlásit se můžete na tel. čísle: 724 127 541, e-mailem: fialova.dominika@seznam.cz nebo na první informační schůzce. 

Zasaď svůj strom

Stalo se již tradicí, že si každý žák prvního ročníku naší základní školy zasadí svůj strom. V krásném slunečném ránu 29. září 2017 vyšli naši prvňáčci, druháci a páťáci již po šesté směrem k Otmarovu, aby pokračovali ve výsadbě nové aleje ovocných stromů. Jako obvykle byli rozděleni do skupinek, ve kterých ti starší pomáhali mladším s výsadbou jejich stromu. Kromě žáků prvního ročníku sázeli stromky také druháci, jejichž třešně, jabloně a hrušně během letošního horkého léta uschly.

Páteční čtení dětem - od 6. října každý pátek

Obec Telnice ve spolupráci s babičkou Ludmilou Jaškovou zve všechny děti na P Á T E Č N Í   Č T E N Í   D Ě T E M v klubovně telnické Šatlavy (přijďte hlavním vchodem do budovy OÚ). S sebou si vezměte svoji oblíbenou knihu. Začínáme v pátek 6. října 2017 od 16 do 17 hod.  Stačí pouze děti přivést (nebo mohou přijít samy)… Bližší informace na tel.: 721 280 189 nebo na Obecním úřadě v Telnici.

Provoz ZŠ a MŠ Telnice - pondělí 16. října 2017

Vážení rodiče, dne 16. 10. 2017 bude v Telnici přerušena dodávka elektrického proudu. Společnost E-ON zajistí pro mateřskou školu náhradní zdroj elektrického proudu. Mateřská škola bude v provozu bez omezení. Pro žáky základní školy je připraven místo dopoledního vyučování náhradní program, který Vám bude oznámen v průběhu následujícího týdne. Oběd, stejně tak i provoz ranní a odpolední družiny, bude zajištěn v obvyklém rozsahu. Děkujeme společnosti E-ON za spolupráci na řešení vzniklé situace.

Kroužek keramiky 3.-5.ročník - od 3.10.2017 každé úterý

KERAMIKA - kroužek pod vedením paní Magdalény Zaoralové bude ve školním roce 2017/2018 probíhat každé ÚTERÝ od 15.00 do 16.30 hodin v prostorách ŠatlavyCena kroužku je 1500,- Kč / žák / pololetí (říjen – leden). V ceně je zahrnuta odměna pro vyučujícího a všechny materiály a pomůcky pro žáky. Částku žáci zaplatí v ředitelně školy do 16. října 2017.

Změna vedoucí učitelky v MŠ

Ke 30.9.2017 končí na vlastní žádost vedoucí učitelka mateřské školy paní Markéta Krejčiříková. Nadále zůstává učitelkou v oddělení Tygříků. Děkuji jí za dlouholetou spolupráci.

Na místo vedoucí učitelky byla od 1.10.2017 jmenována Veronika Slezáková, které přeji mnoho odvahy a sil do úkolů, které ji čekají.

Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Kroužek keramiky 1.+2.ročník - od 2.10.2017 každé pondělí

KERAMIKA kroužek pod vedením paní Magdalény Zaoralové bude ve školním roce 2017/2018 probíhat každé PONDĚLÍ od 15.00 do 16.30 hodin v prostorách ŠatlavyCena kroužku je 1500,- Kč / žák / pololetí (říjen – leden). V ceně je zahrnuta odměna pro vyučujícího a všechny materiály a pomůcky pro žáky. Částku žáci zaplatí v ředitelně školy do 16. října 2017.

Stránky

Přihlásit se k odběru zstelnice.cz RSS